Chemisch afval moet op de juiste manier worden weggegooid

Er zijn veel verschillende soorten bedrijven met elk de focus op bepaalde sectoren. Het ene bedrijf werkt in de horeca en het andere bedrijf houdt zich meer bezig met de productie van materialen of stoffen. Wat al deze bedrijven wel gemeen hebben, is het dat er in ieder bedrijf afval kan ontstaan. Hoewel het type afval natuurlijk per bedrijf zal verschillen, is het een gegeven dat een bedrijf op de een of andere manier afval zal gaan creëren. Er zijn echter veel verschillende soorten afval, waarvan de een altijd moeilijk zal zijn om weg te gooien dan de ander. Dat is ook het geval bij bedrijven die te maken hebben met chemische stoffen. Niet voor niets krijgen deze stoffen de naam chemisch en daarom is het dus verstandig om goed op te passen hoe en waar jij alles eigenlijk weg gaat gooien. 

Chemisch afval

Chemisch afval moet dan ook op de juiste manier worden weggegooid. Om dit te kunnen doen is het eerst belangrijk om te weten welke stoffen precies onder de noemer chemisch afval zullen vallen. Dit kan namelijk niet altijd even duidelijk zijn zoals het bij glas of karton en papier het geval is. Gevaarlijk chemisch afval bestaat dan ook uit veel verschillende soorten afval die hierbij kunnen horen. Een paar voorbeelden van chemisch afval zijn: diverse soorten oliën, batterijen, verf, koelvloeistof, medicijnresten, brandstof en injectienaalden. Het is dus wel mogelijk om te zeggen dat veel van deze stoffen daadwerkelijk als gevaarlijk beschouwd kunnen worden. Je wilt als bedrijf dus ook absoluut niet dat deze stoffen op de verkeerde plek zullen belanden. Om daar een handje bij te helpen zijn er bepaalde regels vastgelegd over de manier waarop het weggooien van dit afval moet gebeuren. 

Afvoeren 

Chemisch afval afvoeren kan op verschillende manieren worden gedaan. Het is dan ook vooral afhankelijk van het type chemisch afval dat wordt weggegooid, op welke manier het gedaan zal moeten worden. Zo is bij accu’s bijvoorbeeld de bedoeling dat deze in een accubak zullen belanden. Ook is het mogelijk om de oliën weg te gooien in de daarvoor bedoelde vatten en jerrycans. Het is dus noodzakelijk om je goed in te lezen in de manieren waarop jij als bedrijf dit afval zal moeten gaan weggooien. Wanneer dit namelijk niet op de juiste wijze gedaan zal worden, kan dit niet alleen gevaarlijk zijn voor alle medewerkers, maar ook het milieu en mensen buiten het bedrijf kunnen hier last van krijgen.