Mensen

Waarom participatie juist nu zo belangrijk is

Het ambtelijk apparaat: het voelt als iets waar jij als burger niets mee te maken hebt. De gemeente neemt beslissingen voor jou en je enige invloed is die stem die je eens in de vier jaar uit mag brengen. Of toch niet? Participatie wordt steeds beter mogelijk en is ook erg belangrijk. Het begrip participatiesamenleving is dan ook allesbehalve een achterhaald begrip. Zonder participatie kan een gemeente nooit echt goed haar werk doen. 

Participeren kan op verschillende manieren:

  • via digitale platformen
  • in de gemeenteraad door je spreekrecht te gebruiken
  • via adviesraden
  • dankzij consultatierondes
Gemeente

Waarom participeren?

Het vertrouwen in de politiek en gemeentelijk bestuur is niet bepaald op een hoogtepunt. Maar dat is niet helemaal terecht. Participeren is namelijk nog nooit zo makkelijk geweest. Dankzij de komst van internet en verschillende laagdrempelige manieren om deel te nemen aan het gesprek kunnen er steeds meer burgers van zich laten horen. En participeren is belangrijker dan ooit want onze samenleving individualiseert met de dag. Vreemd genoeg wordt er nu in verhouding het minste geparticipeerd in het politieke gesprek terwijl het nog nooit zo simpel was om mee te doen.

Samenleving

Je laten horen

Omdat je iets wil veranderen in je wijk of stad. Participeren betekent dat er geluisterd wordt naar jouw ideeën. Ideeën die lokale bestuurders misschien helemaal niet zelf kunnen oprakelen zonder jouw ervaring en kennis. Het is makkelijk om te klagen over wat er allemaal mis is in je gemeente. Het is echter ook makkelijk om er iets van te zeggen.