24 uur zorg

Wil jij 24 uur zorg om je heen hebben?

Kan je niet meer goed voor jezelf zorgen en wil je toch in je eigen huis blijven wonen? Dan kan je nu 24 uur zorg geregeld worden. Het kan namelijk om verschillende redenen zijn dat je niet meer volledig voor jezelf kan zorgen. Vaak komt het voor bij ouderen die nog samen zijn maar waarvan de ene extra ondersteuning nodig heeft maar de andere die niet kan geven. Wanneer er dan 24 uur zorg aanwezig is kan het toch nog zo zijn dat ze samen in hun eigen omgeving kunnen wonen. Voor veel mensen is het namelijk een lastige stap om in een verzorgingshuis te gaan wonen. Niet alleen voor ouderen is deze zorg geschikt maar ook voor mensen met ernstige lichamelijke problemen zoals een verlamming. In deze gevallen moeten mensen die verzorging aanbieden genoeg kennis hebben. Je moet namelijk weten hoe je moet handelen wanneer er iets schokkends gebeurt.

24 uur zorg

Wat houdt zorgmijding in?

Zorgmijding is wanneer iemand bepaalde zorg nodig heeft maar de zorg probeert te vermijden. Dit hoeft niet alleen te liggen bij degene die de zorg nodig heeft. Het kan ook zo zijn dat het door lange wachtlijsten komt. Wanneer het toch bij de persoon zelf ligt komt het vaak door angst of financiële consequenties. De angst komt vooral omdat je bang zijn dat ze de controle verliezen over het leven.